Obsah

Starý zámek

Možná právě tady se začaly psát dějiny Oráčova. Na místě, kterému se říká Starý zámek, stával ve středověku hrádek, jehož držitel mohl být zakladatelem Oráčova. Mohl být. O hrádku a jeho majitelích se totiž neví nic určitého. Jisté je, že koncem 13. století sídlil v Oráčově urozený Odolen z Oráčova. Jenže jeho sídlo mohlo stát i přímo ve vsi a hrádek na Starém zámku mohl založit někdo jiný a v jiné, pozdější době. Každopádně rok 1295, ze kterého záznam o sídle urozeného Odolena pochází, je nejstarší, dosud známou písemnou zmínkou o Oráčově a tudíž se považuje za počátek jeho dějin.

Hrádek stával na skalnatém ostrohu nad potokem Leština zhruba 1 kilometr jihozápadně od Oráčova a zanikl zřejmě v první polovině 15. století, snad vinou husitských válek. Anebo zkrátka jen ztratil svou užitečnost a opuštěný zchátral. Archeologové objevili na Starém zámku spoustu keramických střepů z druhé poloviny 13. až 14. století, historická regionální literatura uvádí ještě nález jezdecké ostruhy, kostěné hrací kostky a zlatého prstenu, tyto tři nálezy však jsou dnes považovány za ztracené respektive nezvěstné.

Přestože hrádek na Starém zámku byl skutečně pouhý hrádek, jehož hlavní a zřejmě jediná obytná budova se musela vměstnat na skalnatý výběžek o rozměrech přibližně devět krát jedenáct metrů, soudí se, že mohlo jít ve své době a ve zdejším regionu o významnější vladycké sídlo. Nasvědčuje tomu hlavně dvoudílná dispozice hrádku (vlastní hrádek a předhradí; obě části oddělené obranným příkopem), mezi regionálními šlechtickými sídly té doby neobvyklá.

Od roku 1958 je Starý zámek nemovitou kulturní památkou.